• Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznych niskiego napięcia w budynkach

Format
pdf
46.80
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu natychmiast!
Cena przesyłki 0
Produkt cyfrowy - wysyłka na e-mail 0
ISBN 978-83-64094-22-4

Produkt cyfrowy - ebook lub audiobook - zobacz format.
Po zakupie i opłaceniu zostaną wysłane linki do plików na podany e-mail w zamówieniu.

Książka przedstawia aktualny porządek zawarty w przepisach prawnych i Polskich Normach związany z robotami zakładania sieci elektroinstalacyjnych, które obowiązują w całokształcie procesu budowlanego w budynkach. Autor wyodrębnił 15 tematów stanowiących jej rozdziały. Znajdujemy tu zarówno omówienie pojęcia układów sieci zdefiniowanych w normach technicznych, głównych i dodatkowych połączeń wyrównawczych ochronnych oraz instalacji i osprzętu uziemiającego, jak i szczegółowy przekaz zasad ochrony przeciwporażeniowej, przeciwprzepięciowej, przed prądem przetężeniowym oraz przed skutkami doziemień w sieciach wysokiego napięcia.
Kolejna ważna seria zagadnień dotyczy tematu ochrony przed skutkami oddziaływania cieplnego spowodowanymi przez instalacje i urządzenia elektryczne. Autor wymienia tu m.in. ochronę przed ogniem, łukiem elektrycznym lub iskrzeniem, promieniowaniem cieplnym, palnymi cieczami, oparzeniem i przegrzaniem, omawia też środki ostrożności podejmowane w przypadku szczególnego ryzyka ognia. Porusza też kwestie doboru i budowy instalacji w pomieszczeniach z zagrożeniem dóbr znaczącej wartości.
Rozdziały zamykające książkę odwołują się do opisów systemów i rozwiązań instalacji elektrycznych w budynkach jakie należy stosować w robotach elektroinstalacyjnych (m.in. prowadzenie instalacji elektrycznych, przyłączanie urządzeń elektrycznych do instalacji, połączenia przewodów elektrycznych, oznaczanie żył kabli i przewodów kolorami, instalacje elektryczne prowadzone w podłożu i na podłożu palnym i in.), opisów instalacji elektrycznych w mieszkaniach i budynkach mieszkalnych oraz użytkowania instalacji elektrycznych i piorunochronnych.
Książka zawiera także dodatkowe rozdziały poświęcone silnikom elektrycznym, zespołom prądotwórczym oraz zasilaczom UPS w układach zasilania awaryjnego, a także ochrony odgromowej budynków.
Spis treści:
Wstęp – str.9
1. Układy sieci – str.12
2. Główne i dodatkowe połączenia wyrównawcze ochronne – str.17
3. Przewody uziemiające – str.19
4 Głowny zacisk uziemiający – str.20
5. Przewody ochronne – str.21
6. Uziomy – str.25
7. Zasady ochrony przeciwporażeniowej – str.30
8. Zasady ochrony przed prądem przetężeniowym – str.81
9. Zasady ochrony przeciwprzepięciowej – str.97
10. Zasady ochrony przed skutkami doziemień w sieciach wysokiego napięcia – str.102
11. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego spowodowanymi przez instalacje i urządzenia elektryczne – str.108
12. Systemy i rozwiązania instalacji elektrycznych w budynkach – str.113
13. Instalacje elektryczne w mieszkaniach i budynkach mieszkalnych – str.124
14. Użytkowanie instalacji elektrycznych i piorunochronnych – str.141
Literatura – str.171
Dodatki – str.179
Dodatek 1. Silniki elektryczne – str.181
Dodatek 2. Zespoły prądotworcze oraz zasilacze UPS w układach zasilania awaryjnego – str.196
Dodatek 3. Ochrona odgromowa budynków – str.224


Bezpłatny fragment:
PDF
Wydawca Grupa Medium
Język Pl
Autor Andrzej Boczkowski
Data wydania 2015-03-17
Stron 248
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
  • Oceń

Jakość
Funkcjonalność
Cena
Podpis
Opinia