Samorozwój to świadome dążenie do rozwoju osobistego poprzez doskonalenie umiejętności osobistych, kompetencji, talentów i wiedzy. Jednak kluczowym elementem samorozwoju jest rozwój własnego ja w celu poszukiwania samorealizacji i aktywnego dotarcia do najpełniejszy potencjał.

Samorozwój i rozwój osobisty to proces trwający całe życie, który umożliwia ocenę swoich umiejętności, wyznaczanie celów, a następnie podejmowanie działań, które pomogą Ci je osiągnąć i zmaksymalizować swój potencjał. Ostatecznym celem samorozwoju jest bycie osobą samospełniającą się. Oznacza to świadome życie w pełni wykorzystujący swój potencjał i osiągnięcie prawdziwego szczęścia w życiu. Samorozwój dzielimy na trzy segmenty:

 1. Wzmocnienie umiejętności
 2. Uwarunkowanie psychiczne
 3. Tworzenie nawyków

Wzmocnienie umiejętności

Podnoszenie umiejętności to rozwój osobistych umiejętności, zdolności i kompetencji. Obejmuje zarówno umiejętności interpersonalne, jak i osobiste. Umiejętności interpersonalne koncentrują się na relacjach i interakcjach z innymi. Obejmuje sposób komunikacji i pracy innych, a także jak kierować innymi. Skuteczność osobista koncentruje się na umiejętnościach, które można zastosować niezależnie od innych ludzi. Obejmuje takie umiejętności, jak wyznaczanie celów, rozwiązywanie problemów, zarządzanie czasem i radzenie sobie ze stresem.

Uwarunkowanie psychiczne

Warunkowanie psychiczne to proces budowania i wzmacniania naszych umysłów. Pozwala nam pozytywnie skupić się na naszych celach i zadaniach za pomocą obrazów, wizualizacji i innych technik. Pozwala nam również budować pozytywny wizerunek i odczucia na swój temat, aby zwiększyć nasze wyobrażenie o sobie, poczucie własnej wartości i pewność siebie. Techniki warunkowania psychicznego obejmują relaksację, która pomaga złagodzić niepokój i napięcie, aby poprawić wydajność poprzez lepszą koncentrację i skupienie.

Tworzenie nawyków

Tworzenie nawyków to świadome ustalanie zachowań lub myśli w celu poprawy siebie. Nawyki to te zachowania lub skłonności, które wykonujesz automatycznie, bez zastanowienia lub świadomego zamiaru. Nasze nawyki zwykle kierują naszymi działaniami, naszymi reakcjami, naszą decyzją, a nawet naszymi myślami. Stworzenie pozytywnych nawyków może pomóc Ci rozwinąć bardziej produktywne i wzbogacone życie.

Książka Kształtuj swój charakter to połączenie mądrości, humoru, ciekawości i trafnych spostrzeżeń.

Porady123 - Kształtuj swój charakter

Proces samorozwoju

Proces samorozwoju rozpoczyna się przed jakimikolwiek faktycznymi krokami w rozwoju umiejętności, talentów lub kompetencji. Zaczyna się od samoświadomości i samopoznania. Najpierw musisz dowiedzieć się, gdzie jesteś, aby przejść stamtąd. Odkrywanie siebie daje wgląd w zrozumienie swojej osobowości, wartości, tendencji i przekonań. Daje też wgląd w to, co chcesz robić lub kim chcesz się stać. Po odkryciu, kim jesteś i dokąd zmierzasz, zaczynasz właściwe kroki w procesie doskonalenia, oceniając swoje obecne umiejętności, talenty i kompetencje.

Samoocena to proces gromadzenia informacji o własnych predyspozycjach, umiejętnościach, kompetencjach i talentach oraz krytycznego przeglądu jakości jego wyników i zdolności. Samoocena różni się od samoświadomości i samopoznania tym, że świadomość i odkrycie jest po prostu rozpoznaniem czegoś lub wiedzą, że coś istnieje. Z drugiej strony ocena polega na określaniu lub mierzeniu liczby, wartości, ważności, zakresu lub tempa czegoś. Po zakończeniu samooceny będziesz w stanie lepiej ustalić i osiągnąć swoje cele.

Samoocena dostarcza informacji potrzebnych do stworzenia skutecznego planu rozwoju. Plan rozwoju obejmuje wyznaczenie celów lub punktów odniesienia, które pomogą zdefiniować ścieżkę, którą zamierzasz podążać. Wiedząc, jakie konkretne umiejętności musisz rozwijać lub nad którymi pracujesz, jesteś w stanie skupić swoją uwagę na tych umiejętnościach i uczynić się w nich bardziej biegłym. Zmuszasz się do skupienia na zdobywaniu wiedzy i organizowaniu zasobów, dzięki czemu stajesz się bardziej zorganizowany i skuteczny. Gdy staniesz się bardziej skuteczny, możesz poprawić zarówno swoje umiejętności, jak i ostatecznie wydajność.

Wraz ze wzrostem wydajności osiągasz więcej i rośnie Twoja pewność siebie. Zwiększona pewność siebie prowadzi do szczęścia i poczucia spełnienia w życiu. Ostatecznie osiągasz samorealizację i realizację swojego pełnego potencjału.


Elementy samorozwoju

 • Koncepcje Ja i konstrukcje Ja
 • Samoświadomość
 • Tożsamość
 • Obraz siebie
 • Pewność siebie
 • Budowanie pewności siebie
 • Poczucie własnej skuteczności
 • Samoocena

Rozwój osobisty a samodoskonalenie

Chociaż często używane zamiennie, lubimy odróżniać samorozwój od samodoskonalenia (lub samopomocy). W przeciwieństwie do samorozwoju, samodoskonalenie jest zwykle używane w odniesieniu do czegoś, co robisz, aby poprawić aspekt swojego życia, z którym się zmagasz. Zasadniczo podkreśla lub podkreśla Twoje słabości. Na przykład tematy dotyczące samodoskonalenia mogą obejmować budowanie poczucia własnej wartości, organizację. To wszystko są wartościowe ulepszenia samego siebie, ale nacisk kładziony jest na słabość osoby (tj. niskie poczucie własnej wartości, niezorganizowanie itp.), A nie na jej sile lub dobrej jakości.

Z drugiej strony samorozwój koncentruje się na rozwoju osobistym we wszystkich aspektach Twojego życia. Celuje w obszary zarówno mocne, jak i słabe. Nie koncentruje się tylko na obszarach słabych punktów.

Samorozwój zajmie się obszarami słabości, aby uczynić je mniej wymagającymi, ale nie jest głównym celem. Naprawdę skupia się na budowaniu Twoich talentów i obszarów, które cię interesują, tak abyś osiągnął swój pełny potencjał i poczuł się spełniony. Na przykład, jeśli jesteś naprawdę dobry w malarstwie lub muzyce, samorozwój pomoże ci dalej rozwijać tę siłę.

Samorozwój obejmuje działania podnoszące umiejętności, rozwijające talenty, budujące kompetencje, poprawiające jakość życia, a ostatecznie przyczyniające się do realizacji marzeń i aspiracji.